Nowoczesne zarządzanie zapasami i dostawami

Wymagania współczesnych klientów są coraz większe. Coraz większego więc znaczenia nabiera w przedsiębiorstwach zarówno efektywne zarządzanie zapasami jak i zarządzanie dostawami. Optymalizacja zapasów jest procesem, którego celem jest między innymi usprawnienie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów logistycznych. Procesy te zachodzą w każdym przedsiębiorstwie.

Po co dokonywać optymalizacji zapasów?

Zarządzanie dostawami to proces, który służy nie tylko usprawnieniu procesów magazynowych. Zarządzanie w logistyce to szereg działań, które mają na celu zmniejszenie kosztów magazynowania i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Utrzymywanie przez przedsiębiorstwo zapasów oznacza dla niego pewne koszty. Znając te koszty można wykorzystać tę wiedzę, aby dokonać optymalizacja zapasów. Metody zarządzania zapasami to między innymi analiza ABC. Inne metody zarządzania zapasami to na przykład metoda EOQ. System planowania dystrybucji to przykład kolejnej metody zarządzania zapasami.

Możliwości zarządzania zapasami 

Obecnie wykorzystuje się 3 strategie zarządzania zapasami. Do wyboru są strategie zarządzania zapasami ofensywne, defensywne oraz umiarkowane. Bez względu na to, jakie strategie zarządzania zapasami zostaną wybrane, ich celem jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów oraz zminimalizowanie kosztów związanych z gromadzeniem i magazynowaniem zapasów. 

Zarządzanie w logistyce obejmuje szereg działań. Wszystkich, których zagadnienie to interesuje zachęcamy do lektury naszego wcześniejszego tekstu.