Automatyka procesów produkcyjnych i zarządzania instalacjami

W XXI wieku coraz większego znaczenia nabiera automatyka budynkowa. Wszyscy chcemy pracować i mieszkać w komfortowych warunkach. Automatyka budynkowa nie jest więc już zastrzeżona wyłącznie dla wielkich hal przemysłowych, dużych biurowców. Automatyka budynkowa jest dzisiaj dostępna także dla właścicieli wielo- i jednorodzinnych domów.

Jakie daje ona korzyści?

Inteligentny dom jest bardziej przyjazny dla domowników. Zastosowanie automatyki budynkowej umożliwia sterowanie wszystkimi lub większością instalacji znajdujących się w domu w sposób zdalny. Systemy mbs pozwalają zmniejszyć koszty związane z eksploatacją danego budynku.

Stosując systemy mbs można zmniejszyć na przykład ilość zużywanej energii elektrycznej. Dla mieszkańców, ale też dla pracowników (systemy mbs odnoszą się do bardzo różnych obiektów budowlanych) to nie tylko komfort i wygoda, ale także poprawa bezpieczeństwa. Dzisiaj inteligentny dom to już coś więcej niż tylko automatyczne sterowanie oświetleniem. Integracja systemów automatycznych w jeden system pozwala sterować wszystkim instalacjami znajdującymi się w budynku. Integracja systemów it umożliwia sterowanie wszystkimi instalacjami na odległość.

Przemysł nowej generacji

Do przemysłu automatyka wkroczyła już wiele lat temu. Dzisiaj jest rozwinięta do tego stopnia, że coraz częściej używane jest pojęcie przemysł 4.0. Przynosi on przedsiębiorstwu wiele korzyści. Produkcja 4.0 to przede wszystkim optymalizacja procesów produkcyjnych. Pozwala to na zmniejszenie kosztów, zwiększenie efektywności i wydajności.